Multiple choice
Choose the multiple choice response that is most appropriate for the preceeding underlined word or phrase. Press Grade Me when you've finished. You will then see your responses compared to the correct answers.
Ders 5
Oktay alışveriş yapıyor

Oktay bugün izinli, çünkü Ayşe hastadır. O bugün Ayşe'ye bakıyor
Please answer this question about the underlined phrase Oktay bugün ne yapıyor? . Oktay önce alışveriş yapıyor. Sonra postaneye gidiyor
Please answer this question about the underlined phrase Oktay önce nereye gidiyor? . Postane bankanın karşısındadır
Please answer this question about the underlined phrase Postane nerededir? . Postaneden pul alıyor ve mektuplarını postalıyor. Bankanın yanında bir eczane var. Oktay oradan ilâç alıyor. Sonra, Oktay eve geri dönüyor. Ayşe halâ uyuyor.


Oktay evde

Oktay şimdi evdedir. O mutfakta yemek yiyiyor
Please answer this question about the underlined phrase Oktay nerede yemek yiyiyor? . Ayşe halâ uyuyor
Please answer this question about the underlined phrase Ayşe neden uyuyor? . Oktay yemekten sonra TV seyrediyor. Ayşe uyanıyor.

Ayşe : Oktay neredesin?
Oktay : Oturma odasındayım.
Ayşe : Ne yapıyorsun?
Please answer this question about the underlined phrase Oktay ne yapıyor?
Oktay : Televizyon seyrediyorum.
Ayşe : İlâçlarım nerede, biliyor musun?
Oktay : Burada, televizyonun yanında.

Şimdiki Zaman ( Present Continuous Tense)
Örnekler:

Table of Suffixes for Present Continuous TenseAll materials Copyright 1995-96 Arizona Board of Regents
Created with MaxAuthor(tm)