Fill-in-the-blank
The lesson text is shown below with portions blanked out. Please fill in the blanks and then press Grade Me when you've finished.
Ders 3
Nerelisin?

Ali : Merhaba Helga. Nasılsın?
Helga : Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın Ali?
Ali : Sağol, ben de iyiyim.
Joe : Merhaba, ben Joe. Ben Amerikalı'yım. Sen nerelisin Ali?
Ali : Ben Türk'üm. Sen nereli Helga?
Helga : Ben de Alman .
Joe : Ooo, öyle mi? Adres nedir?
Helga : Adresim: Zafer Caddesi, Ufuk Apartmanı, Numara 10/7, Şişli/İstanbul.
Joe : Senin telefon numaran ne Ali?
Ali : Telefon numara : 327-1986


SAYILAR

10 20 30 40 50 60 70 80
On Yirmi Otuz Kırk Elli Altmış Yetmiş Seksen

90 100 110 200 235 500
Doksan Yüz Yüzon İkiyüz İkiyüzotuzbeş Beşyüz

1.000 1.000.000 1996
Bin Bir milyon Bindokuzyüzdoksanaltı
All materials Copyright 1995-96 Arizona Board of Regents
Created with MaxAuthor(tm)