Multiple choice
Choose the multiple choice response that is most appropriate for the preceeding underlined word or phrase. Press Grade Me when you've finished. You will then see your responses compared to the correct answers.
Ders 2

Adınız ne?

Ali : İyi günler. Adınız ne
Please answer this question about the underlined phrase İsmim Mary. ?
Mary : Adım Mary. M-A-R-Y.
Ali : Sizin soyadınız ne?
Please answer this question about the underlined phrase Soyadınız nedir?
Mary : Soyadım Hudson. H-U-D-S-O-N.
Ali : Benim adım da Ali. Tanıştığımıza memnun oldum, Mary.
Mary : Ben de.
Ali : Hoşçakal Mary.
Mary : Güle güle.


İyelik zamirleri (Personal Possessive Pronouns)
Benim : My Benim kitabım: My book
Senin : your Senin kitabın: Your book
Onun : her/ his/ its Onun kitabı : Her book/ his book
Bizim : our Bizim kitabımız: Our book
Sizin : your Sizin kitabınız: Your book
Onların : their Onların kitapları: Their books


Türk Alfabesi
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

Türkçe Çoğul Ekleri (çoğul eki -ler/-lar)
Örnekler
Kelime .....kelime-ler (Word.....words)
Çocuk......çocuk-lar
Defter.....defterler
Kapı.......kapılar
Okul.......okullar

Sayılar
0 Sıfır 1 Bir 2 İki 3 Üç 4 Dört 5 Beş
6 Altı 7 Yedi 8 Sekiz 9 Dokuz 10 OnAll materials Copyright 1995-96 Arizona Board of Regents
Created with MaxAuthor(tm)